ZEA.cz Trávení proteinů a tuků v bachoru
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Trávení proteinů a tuků v bachoru

25.3.2009
(ruz) Vedle syntézy těkavých mastných kyselin je nejdůležitějším úkolem bachorové mikroflóry její reprodukce neboli syntéza mikrobiálního proteinu. Jde o protein o vysoké biologické hodnotě a velmi příznivém profilu esenciálních aminokyselin. Svým složením se blíží profilu aminokyselin v mase nebo v mléce. Umožníme-li této mikroflóře se dostatečně reprodukovat, jejich těla se nám stanou nejlevnějším zdrojem dusíkatých látek pro další využití samotnou dojnicí.

Trávení proteinů v bachoru

Mimořádný význam má okolnost, že zhruba 85 % mikrobů v bachoru je schopno využít k syntéze svých tělních aminokyselin zdroje nebílkovinného dusíku jako je čpavek a močovina. Zdrojem čpavku jsou degradační produkty proteinů krmné dávky, proteiny degradovaných těl bachorových mikroorganizmů a rovněž dusík vznikající při hydrolýze močoviny recirkulované z krve přes bachorovou stěnu do bachoru.

Absorpce čpavku přes bachorovou stěnu je ovlivněna pH bachorové tekutiny a koncentrací čpavku v bachoru. Nejrychleji probíhá při bachorovém pH 6,5 nebo vyšším. Při poklesu pH pod 5,0 je téměř nulová. Jakmile koncentrace čpavku v bachoru překročí 100 ml/dl, v krevní plazmě nad 2 mg/dl a pH bachoru překročí pH 8, zvíře trpí čpavkovou toxicitou.

Trávení tuků

Bachorové mikroorganismy mají schopnost rychle a rozsáhle modifikovat tuky krmné dávky. Mikrobiální metabolismus galaktolipidů (listy) a triglyceridů (semena) začíná hydrolýzou. Vzniká glycerol a galaktóza, které jsou snadno přeměněny na těkavé mastné kyseliny. Uvolněné mastné kyseliny jsou v bachorovém prostředí neutralizovány a v tomto stavu přilnou k povrchu bakteriální flóry a částicím krmiva. Z tohoto důvodu by neměl obsah tuků překročit 5-6 % sušiny krmné dávky.

Komplikujícím faktorem kontinuální bachorové fermentace je skutečnost, že bachorová mikroflóra je velmi složitým, dynamickým celkem, kde každý ze stovek mikrobiálních druhů, které v bachoru žijí, je vybaven něčím specifickým (odlišnými nároky na živiny, prostředí, odlišným enzymatickým systémem), co mu dává naději, že při určité změně prostředí bude mít možnost se v novém prostředí uchytit a ochránit jej před konkurencí.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek