ZEA.cz Včasnost podání prvního mleziva a jeho kvalitu můžeme změřit
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Včasnost podání prvního mleziva a jeho kvalitu můžeme změřit

15.4.2008
Kráva a tele po porodu (ruz) Zdravotní stav narozeného telete je závislý na jeho schopnosti čelit vnějšímu nepříznivému prostředí. Jedná se o získání imunity a obrany vůči kolonizaci patogenní mikroflórou. Tato imunita však není vrozená. Tele si je schopno samostatně vytvářet vlastní protilátky až od 4.-5. týdne stáří a do této doby musí být vybaveno imunoglobuliny (Ig) od matky.


Je všeobecně známo, že se jedná o imunoglobuliny (typ IgG1, IgG2, IgA, IgM) obsažené v mlezivu. Málokdo si však uvědomuje, že jde zároveň o dramatický závod s časem, neboť koncentrace Ig i jejich prostupnost střevní stěnou telete velmi rychle klesá. Je možné konstatovat, že za 12 hodin po porodu se účinnost snižuje až na 50%.

Doba od narození do prvního napojení
hodiny
Celkové bílkoviny v mlezivu
g/l
Ig v séru telat z celkového množství přijatých mlezivem
%
69066
128047
243811
36307
48256

Včasný příjem kvalitního mleziva od dojnice, která byla před otelením krmena kvalitní směsí Příprava porod a jeho dostatečné množství, je tedy základní podmínkou pro zdárný odchov telete. Často se však v praxi stávají případy, kdy bylo mlezivo podáno v nedostatečném množství, pozdě, o nízké kvalitě nebo vůbec.

K odhalení těchto hojných nešvarů slouží přístroj zvaný Refraktometr, který rychle stanoví obsah bílkovin v krevním séru telat. Postup při stanovení je následující: Teleti se odeberou 2 ml krve, která se odstředí na odstředivce, nebo se nechá 3 – 4 hodiny sedimentovat při pokojové teplotě, kdy dojde k oddělení červených krvinek od žlutého séra. Ze vzorku se odebere malé množství séra a vloží se do Refraktometru. V hledáčku pak přečteme výslednou hodnotu.

Vztah mezi obsahem krevních bílkovin a obsahem IgG (v krevním séru jich je více jak 80 % ze všech Ig) je následující:

  • 52 gramy bílkovin a více na litr krevního séra představuje velmi příznivou hladinu IgG
  • 47 – 52 gramy bílkovin představují akceptovatelný průměr IgG
  • 42 – 47 gramů bílkovin představuje neuspokojivou hladinu IgG

Kolostrální imunoglobuliny vstřebané do krevního oběhu mláďat jsou zdrojem jejich odolnosti proti celkovým onemocněním a infekcím respiračního traktu. Ig znemožňují průnik mikroorganismů přítomných na sliznicích a na povrchu těla do krevního oběhu, jejich množení v krvi a vnitřních orgánech a omezují jejich uchycení a rozmnožování v plicích telat. Běžným důsledkem nedostatečné kolostrální imunity je zvýšený výskyt infekčních onemocnění, které nejčastěji probíhají jako sepse, respirační infekce nebo střevní infekce a ve svém důsledku vedou k nižší produkci a zvýšeným ztrátám.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek