ZEA.cz Vlhkost krmné dávky
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Vlhkost krmné dávky

21.5.2008
Kravín (ruz) V současné době nastal v mnoha zemědělských podnicích čas senážování. A právě kvalita senáží se výraznou měrou zapisuje na konečném výsledku jejich spotřebitelů – užitkovosti dojnic, jalovic i býků. Jedním z nejdůležitějších kvalitativních faktorů senáže je její sušina, protože se velmi významně podílí na výsledné sušině směsné krmné dávky (TMR). Optimálně by se měla sušina krmné dávky pohybovat v rozmezí 50 – 55 %.

Za těchto okolností je dojnice schopna přijmout až 50 kg krmiva v původní sušině a přeměnit jej zhruba na 36 – 40 kg mléka. Pokud však v TMR vlhkost roste, denní příjem sušiny se snižuje. Tento efekt se projevuje zejména u fermentovaných krmiv, naopak neplatí u pastvy. Vlhké krmivo má totiž z důvodu svého většího objemu i delší dobu fermentace v bachoru a vyšší produkci kyselin.

Z řady pokusů vyplývá, že při krmení mokrých senáží se příjem sušiny snižuje o 0,02 % hmotnosti dojnice za každé jedno procento, o které vlhkost TMR překročí ideální hranici 50 %. Například, když mokrá senáž sníží celkovou sušinu krmné dávky z 50 % na 40 % lze očekávat pokles příjmu sušiny o (10 x 0,02 %) x 650 kg = 1,3 kg na kus a den! Snížení příjmu sušiny o 1,3 kg ve svém důsledku znamená snížení užitkovosti zhruba o 2,6 litru! Přidání suchých krmiv jako je řezané seno a sláma, suchá kukuřice či otruby povede k nápravě. Pozitivně na příjem sušiny působí i zařazení pufrů, které vedou ke zvýšení pH a tím i ke snížení kyselosti.

Naopak zásluhou přeschnutí senáží na pokosu může být krmná dávka příliš suchá a dojnice ji rovněž dobře nepřijímají. Dochází ke třídění TMR a dojnice upřednostňují jadrnou složku krmné dávky se všemi důsledky pro bachor (acidóza, nechutenství). Zde naopak pomůže použití vlhkých krmiv, jako jsou cukrovarské řízky, mláto, nebo prosté zvlhčení krmné dávky vodou. Zároveň musíme věnovat pozornost i dostatku pitné vody. Je třeba si uvědomit, že dojnice potřebuje asi čtyři litry vody na jeden litr mléka. Vedle jejího dostatku musíme zajistit i její dobrou dosažitelnost, tj. v okruhu 15 metrů od krmného žlabu.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek