ZEA.cz Voda – základ života!
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Voda – základ života!

3.8.2009
Voda – základ života! (ruz) Velmi důležitou podmínkou dobrého zdravotního stavu a výkonnosti je napájení, neboť voda usnadňuje trávení a napomáhá ke vstřebávání živin („voda tráví“), jakožto nezbytný činitel při výměně látek a regulátor tělesné teploty zvířete. Voda pro zvířata má být bezvadné jakosti, tedy čistá, bezbarvá, zdravotně nezávadná, tj. bez choroboplodných zárodků, nečistot a zápachů, chutná a přiměřené teploty, asi 10°C. Tolik na úvod z historické knihy „Zemědělská abeceda“ z roku 1948.

Voda je považována za hlavní a nejdůležitější živinu pro všechny kategorie skotu. U dojnic se spotřeba vody pohybuje v rozmezí 30 – 120 litrů na den. Zdravotní stav a mléčná užitkovost je velmi úzce spojena s kvalitou a dostupností napájecí vody.

I při odchovu telat startérovou výživou, kdy je telatům podáváno omezené množství mléka a kvalitní starter, se nesmí zapomínat na doplnění tekutin adlibitním podáním vody a to i v zimě. Velmi často se v praxi zapomíná, že přístup k vodě musí mít i telata, jejichž jedinou potravou je mléko – telata masných plemen. Od narození do 2 měsíců stáří totiž telecí tělo obsahuje 70 – 85 % vody!

Voda, na rozdíl od mléka, nevyvolává reakci čepcového žlabu a zůstává v bachoru. Naproti tomu mléko se vyhýbá bachoru a jde přímo do knihy a slezu. Voda je tedy nezbytnou podmínkou příjmu starteru a jeho fermentaci v bachoru. Při nedostatku vody telata starter opravdu přijímají jen málo a není to z důvodu jeho kvality.

Dostatek volně přístupné vody je důležitý i jako nejlepší ochrana před teplotním stresem. Odborníci jako prevenci teplotního stresu u telat doporučují:

  1. Zajistit telatům neustále dostupnou čistou vodu
  2. Zabránit přímému slunečnímu záření. Zastínění má pohltit 80 % slunečních paprsků
  3. Dodržovat dobrou výměnu vzduchu ve stájích

Následující obrázek, pořízený před třemi dny, dokládá, že ne na všech farmách mají telata k vodě vždy neomezený přístup.

Naproti tomu na níže uvedeném obrázku mají telata neomezený přístup k vodě a možnost adlibitního příjmu starteru TELSTART.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek