ZEA.cz ZEMITÁ SLOVA: Falešné starosti o krávy
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

ZEMITÁ SLOVA: Falešné starosti o krávy

17.3.2009
Dojnice (pad) Minulý týden tisíce zemědělců z Čech i okolních států vyjádřilo svůj nesouhlas se Společnou zemědělskou politikou EU, která porušuje pravidla rovné hospodářské soutěže. Jednou z obětí tohoto postupu je výroba mléka, kdy rozdílná úroveň dotací znevýhodňuje chovy dojnic zejména v nových přistoupivších zemích. Společně s farmáři se na shromáždění objevila i zvířata (dojnice) a ta se stala terčem zájmu novinářů a veterinářů s tím, že došlo k porušení Zákona na ochranu proti týrání. Vzít krávy na demonstraci považují za špatné samozřejmě i ochránci zvířat, kteří k tomu dodali - „ Není správné, aby demonstranti používali zvířata k protěžování svých cílů. Každý politik ví, jak kráva vypadá“.

V této souvislosti se mi vybavil ještě jeden obraz, který můžete shlédnout na dobové fotografii z 8.Všesokolského sletu v roce 1926 na Strahově, prezentované na výstavě Republika v Národním muzeu, kde vedle cvičenců se objevují i koně jako výraz společného úsilí lidí a zvířat. V tomto pocitu spatřuji i samotnou podstatu chovu hospodářských zvířat. Zemědělec přece svá zvířata neokrádá, a pokud ano, tak se mu to ve zlém vrátí. Proto i společná přítomnost na demonstraci měla i svou hlubokou symboličnost, a že by je tam přivedli, aby ministr viděl co je kráva, o tom velice pochybuji.

A tak si každý vzal z této situace to, co se mu hodí – žurnalisté senzaci, veterináři úřední výkon a ochránci se opět zviditelnili a přitom každému z nich je jedno, že těm dojnicím na ulici jde ve skutečnosti o krk, neboť pokud bude výroba mléka nadále tak ztrátová, dojde k velkému rušení chovů a krávy budou muset projít jatkami, což bude jistě z pohledu zákona bezproblémové.

Vyhrávání dechovek, plamenné proslovy a rozhořčené výkřiky odvane vítr a v našich stájích se opět rozhostí ticho. Že se bude veřejnost dál zajímat o osud tohoto oboru lidské činnosti je přinejmenším naivní. Vždyť stačí, když v regálech bude dost levného balení bílé tekutiny, které zpracovatelé nazvou mlékem, ale které bohužel nebude mít nic společného s dojnicí. A pokud se k názvu připojí ještě slůvko Bio, je úspěch zaručen.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek