ZEA.cz Zimní problém TMR
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Zimní problém TMR

22.2.2010
Zimní problém TMR (ruz) Směsná krmná dávka (TMR) v sobě obsahuje objemnou píci a jádro, včetně makro a mikroprvků a vitamínů smíchanou dohromady tak, aby v každém přijatém žvanci dojnicí obsahovala definovanou koncentraci živin. V praxi existují v zásadě tři typy TMR. Prvním je krmná dávka spočítaná výživářem – pomocí optimalizačního programu vyčíslená mnohdy na tři desetinná místa. Druhou, „tou samou“ krmnou dávkou je TMR, která opouští krmný vůz a je takto předkládána dojnicím. A konečně třetí, rádoby identická dávka, je dávka, kterou dojnice skutečně přijímají. Že se tyto dávky od sebe v mnoha živinových ukazatelích mohou značně lišit, nemusí být často pochyb.

Jaké jsou výhody směsných krmných dávek? TMR snižuje riziko poruch trávení, protože jádro není podáváno jednorázově ve velkých a pro bachor nepříznivých dávkách. Příjem sušiny dojnicemi je maximální, protože dojnice mají neomezený přístup k TMR. Namícháním TMR se zlepší stravitelnost krmné dávky, protože bachorová mikroflóra má k dispozici optimálně vybalancované fermentovatelné živiny a bachorové pH je vyrovnané. Při příjmu TMR dostávají dojnice předurčený poměr jádra a objemné píce, takže nemají možnost dávat přednost chutnějším krmivům.

Tyto výhody v sobě TMR nesou vždy, když je ovšem krmná dávka po opuštění míchacího vozu co nejvíce podobná dávce vypočtené a sestavené výživářem, Všechny komponenty dávky musí být míchacím vozem dostatečně homogenně zapravené tak, aby celá směsná krmná dávka byla nejenom uniformní, ale i soudržná. Nejlepší soudržnosti dosáhneme při výsledné sušině TMR na úrovni 50-55 %. Zásluhou vyšších sušin u siláží a zvláště u senáží si při sestavování krmných dávek pomáháme používáním vlhkých krmiv, jako jsou cukrovarské řízky, mláto, nebo prostým zvlhčením krmné dávky vodou. Ve velkých mrazech letošní zimy se však mnoho podniků rozhodlo, že tyto komponenty z krmných dávek vyřadí. Co se však stalo? Prostým vyřazení zvlhčujících komponentů stoupá celková sušina TMR, jádro se nemá na co navázat a dochází ke třídění TMR. Na dlaždicích krmného stolu dojnice upřednostňují jadrnou složku krmné dávky se všemi důsledky pro bachor (acidóza, nechutenství, složky mléka atd.).

Dalším problémem, zvláště zapuštěných silážních jam, je tající sníh a led, který díky zamrzlým odtokům do jímek vytváří laguny vody před uskladněným krmivem. Konzervovaná krmiva tuto vodu do sebe nasávají a zvláště spodní část odebíraného profilu krmiva je tím pádem podstatně vlhčí (a těžší) než vrchní materiál. Tím že je zavodněná senáž těžší, může dojít k porušení poměru jádra k objemu tím, že do krmného vozu tohoto objemného krmiva naložíme méně. Zvýšený podíl jádra v krmné dávce opět nepříznivě působí na bachorovou populaci, potažmo užitkovost a zdraví dojnic.

Největším vynálezem minulého století ve výživě dojnic je směsná krmná dávka, neboť ideálně slaďuje fyziologické potřeby dojnice a bachorové mikroflóry. Pomocí TMR můžeme optimálně formulovat krmné dávky pro jednotlivé skupiny dojnic. Směsná krmná dávka má však také své zásady, jejichž porušení se významně projeví v užitkovosti a zdraví zvířat.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek