ZEA.cz Charakteristika zemědělské farmy ZEA-LAND
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

ZEA-LAND je soukromou zemědělskou společností, hospodařící na rozhraní severních a východních Čech, v kraji který nese poetický název „Český ráj“. Část katastru, zhruba jedna třetina, se nachází v chráněné krajinné oblasti se specifickými nároky na obhospodařování půdy. Proto do těchto lokalit jsou soustředěny především trvalé travní porosty s převážně pastevním využitím. Vně chráněného území je uplatňováno intenzivní hospodaření na orné půdě s orientací na pěstování pšenice,ječmene, řepky, kukuřice a vojtěšky. Obiloviny jsou využívány pro vlastní výrobu krmných směsí a pícniny tvoří základ výživy skotu, na jehož chov je živočišná produkce specializována. Jedná se především o stádo holštýnských dojnic se špičkovou produkcí kvalitního mléka, které je využíváno k výrobě českých sýrů. Pastevní porosty poskytují výživu početným stádům masných plemen. Společnost zaměstnává 35 pracovníků a mottem její činnosti je hospodaření v souladu s krajinou.

Výměra pozemků: 1622, 77 ha

z toho:
1163,59 ha orná půda
57,10 ha louky
402,08 ha pastviny
pšenice ozimá 396,39 ha Meritto, Rheia, Mulan, Dromos, Herman
ječmen ozimý 116,14 ha /Campanile, Amaréna/
ječmen jarní 61,43 ha /Sebastian/
oves 43,83 ha /Atego/
řepka ozimá 237,76 ha Robust, Digger, Exagone
kukuřice zrno 77,95 ha Amoroso, Kosinus
kukuřice siláž 96,24 ha Ronaldinio
vojtěška 95,65 ha Oslava

Mechanizace

Traktory

 • New Holland TG 190
 • New Holland TG 240
 • New Holland TG 255

Příprava a zpracování půdy

 • Diskový podmítač Rubín 9 - LEMKEN
 • Gruber Thorit 9 KA – LEMKEN
 • Kompaktor KONSKILDE
 • pětiradličný obracecí pluh – LEMKEN

Setí obilovin a drobných semen

 • diskový secí stroj John Deere 750 A

Sklizeň pícnin

 • žací mačkač s gumovými válci KUHN
 • obraceč píce GF 6401 - KUHN
 • shrnovač píce GA 7301 – KUHN
 • svinovací lis RV 1601 - VICON

Sklizeň obilovin, řepky a zrnové kukuřice

 • sklízecí mlátička CLAAS MEGA

Zemědělská přeprava

3 ks výměnný systém ANNABURGER HTS 20.79
 • velkoobjemové korby 22 m3
 • rozmetadlo hnoje
 • cisternový aplikátor o objemu 15 m3

Manipulace se zemědělskými produkty

 • teleskopický nakladač MANITOU MLT 8

Stavy hospodářských zvířat

Výroba mléka

255 ks (holštýnské plemeno) užitkovost:
8097kgmléko
266kgbílkovin
317kgtuk

Masný skot

236ksplemena Čestr., Charolais
125kstelata
121ksjalovice
88ksbýci žír
© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek